Beleef!

T +31(0)6 25 36 36 36

”Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp” (Confucius)

Een trainingsacteur heeft Toegevoegde Waarde!!
Daar ben ik van overtuigd. Dat leg ik u graag uit: Waarom een trainingsacteur? 

De vorm van leren is van essentieel belang. Uit onderzoek blijkt:

 • Na iets gelezen te hebben wordt 10% onthouden.
 • Na iets gehoord te hebben wordt 20% onthouden.
 • Na iets gezien te hebben wordt 30% onthouden.
 • Na iets gezien én gehoord te hebben wordt 50% onthouden.
 • Door iets zelf te doen wordt 90% onthouden.
  (Rampersad)
   

Laat uw deelnemers niet alleen horen maar ook zien en doen.

Een trainingsacteur kan met kennis en ervaring het resultaat van uw training een opmerkelijke impuls geven.


Een goede trainingsacteur:

 • is levend oefenmateriaal en geeft uw cursisten de kans de behandelde theorie uit te proberen.
 • geeft gedegen feedback, met de mogelijkheid voor uw deelnemers om meerdere keren te oefenen.
 • maakt de situatie levensecht.
 • speelt in op gedrag- en gevoelsniveau, tijdens rollenspel én feedback.
 • kan feedback geven in en uit de rol. Dit zorgt voor verschillende invalshoeken.
 • kan snel schakelen tussen de verschillende karakters/rollen.
 • maakt elke situatie weer verrassend door middel van improvisatie.
 • kan op verbale- én non-verbale wijze het rollenspel sturen.

Nog niet overtuigd? Dan wil ik graag een keer uw trainingsacteur zijn!!
Op die manier kan ik u "live" mijn toegevoegde waarde bewijzen. 

Naast bovenstaande kwaliteiten heb ik ook nog mijn unieke kwaliteiten: Uniek

Op Wikipedia vindt u een uitgebreid artikel over de Trainingsacteur.